____________________________________________________________ elewacje z płyt warstwowych ____________________________________________________________

Materiały na elewacje - płyty warstwowe.

1. Standardowa płyta ścienna, wypełniona pianką izolacyjną o szerokości modularnej (tzw. krycia) 1100 mm, pozwala na szybki montaż i lepsze wykorzystanie powierzchni transportowych dla pojazdów o szerokości
ładunkowej 2,4 m. Standardowa płyta ścienna mocowana jest do konstrukcji łącznikami przelotowymi.

 

2. Płyta ścienna z ukrytym mocowaniem, niewidocznym od strony elewacji,
o szerokościach modularnych 1050 mm i 1000 mm. Niewidoczne mocowanie od strony elewacji oraz różne typy profi lowań: „softline”, rowkowanie i mikroprofi lowanie powodują, że płyty te są bardzo atrakcyjne
pod względem architektonicznym i funkcjonalnym.

 

3. Płyta dachowa (z możliwością stosowania jako ściennej),o szerokości modularnej 1000 mm i trapezowym ukształtowaniu powierzchni zewnętrznej, gwarantuje dużą nośność przy przenoszeniu obciążeń użytkowych, jak i podczas montażu.

 

 

Wartości dociepleniowe ( ocieplenia budynków )

 

Zakres stosowania, montażu płyt warstwowych ściennych i dachowych elewacyjnych został ustalony na podstawie przeprowadzonych badań, obliczeń oraz na bazie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690)

 

Płyty ścienne elewacyjnych ST o grubości rdzenia 50, 60, 80, 100 mm odznaczają się izolacyjnością cieplną umożliwiającą ich zastosowani jako ściany zewnętrzne pełne oraz z otworami w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej ti > 16oC

 

Płyta ścienna elewacyjnych ST o grubości rdzenia 40 mm odznacza się izolacyjnością cieplną umożliwiającą zastosowanie jej jako ściany zewnętrznej z otworami w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej 8oC < ti < 16oC

 

Płyty ścienne elewacyjnych PLUS o grubości rdzenia 60, 80, 100 mm odznaczają się izolacyjnością cieplną umożliwiającą ich zastosowania jako ściany zewnętrzne docieplone pianką pełne oraz z otworami w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej ti > 16oC

 

Płyty dachowe elewacyjnych D o grubości rdzenia 80/125 mm, 100/145 mm odznaczają się izolacyjnością cieplną umożliwiającą ich zastosowania jako przekrycia dachowe w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej ti > 16oC

 

Płyty dachowe elewacyjnych D o grubości rdzenia 40/85 mm, 60/105 mm odznaczają się izolacyjnością cieplną umożliwiającą ich zastosowania jako przekrycia dachowe w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej 8oC < ti < 16oC

______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________


Usługi remontowo-budowlane RITAPOL © 2015